Polityka prywatności

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest:
  Atelier Zdrowia
  ul. Józefowska 87
  40-145 Katowice.
  Administrator prowadzi operacje przetwarzania Państwa danych osobowych.
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu: – założenia konta w sklepie internetowym znajdującym się pod adresem twojekologiczny.pl,
  – kontaktu mailowego lub telefonicznego z Państwem w związku ze złożonym zamówieniem,
  – wysyłki zamówionych produktów.
 3. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom zewnętrznym w związku z realizacją umowy sprzedaży/reklamacji takim jak firmy kurierskie. W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego z uwagi na cel czynności minimum.
 4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/697 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych (RODO).
 5. Podanie danych jest niezbędne do założenia konta konta w sklepie internetowym i realizacji zamówienia.
 6. Posiadają Państwo prawo do:
  – wglądu w swoje dane i uzyskanie informacji między innymi na temat celu, zakresu i sposobu ich przetwarzania oraz informacji o odbiorcach tych danych,
  – sprostowania, uzupełnienia bądź usunięcia danych poprzez usunięcie konta w sklepie internetowym,
  – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  – przenoszenia danych,
  – cofnięcia zgody na przetwarzanie danych o ile taka została wcześniej udzielona,
  – wniesienia skargi do organu nadzorczego w przedmiocie danych osobowych.
 7. Państwa dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.
 8. W przedmiocie przetwarzania danych należy kontaktować się:
  listownie na adres: Atelier Zdrowia ul. Józefowska 87, 40-145 Katowice,
  mailowo na adres: sklep@twojekologiczny.pl; smaknatury1@gmail.com,
  telefonicznie pod numerem: 32 206 25 60
 9. Wszystkie dodatkowe informacje o nowych zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych w tym o ich wykorzystaniu i zabezpieczaniu oraz przysługujących Państwu uprawnieniach i warunkach wykorzystania znajdują się w poniższym linku
  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679